مصطفی حسین شاهی

دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مهندسی کشاورزی و عضو سازمان نظام مهندسی کشاوزری و منابع طبیعی
مشـاور و تسهیــل‌گر طــرح‌های ملــی و بین‌المللـــی مشــارکتی و بسیــج جوامع محلی ماننــد طــرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن (مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه‌ی روستایی) در استان‌های مختلف و طرح توانمندسازی و مشارکت دست‌اندرکاران در اجرای پروژه‌های آب‌خیزداری.
کارشناس فنی مطالعات اقتصادی- اجتماعی، مشارکت مردمی، نظام بهره‌برداری، کشاورزی و توسعه‌ مانند مطالعات “اقتصادی-اجتماعی” طرح احیا‌ی منابع طبیعی جامعه‌محور، طرح مشارکت مردمی و طرح جامع مدیریت مطالعات اجتماعی.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بنیاد برکت است

تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید

تلفن ۱۵-۸۸۵۳۲۳۰۰ داخلی ۳۸۲۱